a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

08:30 - 19:30

Hafta İçi Her Gün Hizmetinizdeyiz

0 (212) 355 61 89

Sorununuzu Bize Danışın.

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Maddi Manevi Tazminat Hukuku

HEKİM HATASI (MALPRAKTİS)

Tazminat davalarında konu olan hususlardan birisi de doktorun yanlış tedavi uygulaması, yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi süreci gibi durumlardan kaynaklanan zararlardır. Hekimler mesleğini ifa ederken kimi durumlarda hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi ya da yanlış tıbbi müdahale de bulunmaktadırlar. Bu gibi durumlarda oluşan zarar için yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açacak olan kişiler açısından maddi ve manevi tazminat talebi mümkündür. Hekim tarafından uygulanan yanlış tedavi nedeniyle açılan davalar, malpraktis davaları olarak adlandırılır. Bu davalarda kişiler, hekimin sorumluluğundan doğan hatalar nedeniyle yaşadığı zararı tazmin edebilmektedir. Kişilerin bu tip davalarda uğradıkları zarar ile hekim hatası arasında illiyet bağını kanıtlaması gerekir.Uygulanan tedavinin yanlış...

Continue reading

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ VE SİLİNMESİ

BİLİŞİM HUKUKU-CEZA HUKUKU- KİŞİLER HUKUKU SOSYAL MEDYA-KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ VE SİLİNMESİ-İFADE ÖZGÜRLÜĞÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ- ÖZET: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak dünya üzerinde kitle iletişim araçlarının kullanımı da giderek yaygınlaşmıştır. Sosya medya olarak tabir edilen bu araçlar dünya üzerindeki yaşanılan değişim üzerinde büyük etki sağlamıştır. Sosyal medya gelişiminin yanında aynı zamanda ifade özgürlüğü bilgi edinme hakkı gibi temel hak ve özgürlükler içerisinde nasıl konumlanacağı tartışılmıştır. Bu çalışmada sosyal medya ile özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü gibi insan haklarının bağlantısı incelenmiş bilgi edinme hakkı kapsamında sosyal medyanın yeri, bu alandaki ihlaller ve insan hakları ile hukukumuz içerisinde ki konumu tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: sosyal medya , insan hakları , bilgi edinme hakkı, özel hayatın...

Continue reading