a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

08:30 - 19:30

Hafta İçi Her Gün Hizmetinizdeyiz

0 (212) 355 61 89

Sorununuzu Bize Danışın.

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Mart 2018

HEKİM HATASI (MALPRAKTİS)

Tazminat davalarında konu olan hususlardan birisi de doktorun yanlış tedavi uygulaması, yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi süreci gibi durumlardan kaynaklanan zararlardır. Hekimler mesleğini ifa ederken kimi durumlarda hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi ya da yanlış tıbbi müdahale de bulunmaktadırlar. Bu gibi durumlarda oluşan zarar için yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açacak olan kişiler açısından maddi ve manevi tazminat talebi mümkündür. Hekim tarafından uygulanan yanlış tedavi nedeniyle açılan davalar, malpraktis davaları olarak adlandırılır. Bu davalarda kişiler, hekimin sorumluluğundan doğan hatalar nedeniyle yaşadığı zararı tazmin edebilmektedir. Kişilerin bu tip davalarda uğradıkları zarar ile hekim hatası arasında illiyet bağını kanıtlaması gerekir.Uygulanan tedavinin yanlış...

Continue reading

SAVUNMA HAKKI- AVUKAT İLE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

AVUKAT/MÜDAFİİ NİN YARGILAMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ Kişiler çoğu zaman kendisine uygulanan hukuk hakkında yeterince bilgisi olmadığından davalarda kendisini gerektiği şekilde savunamaz. Nitekim, hukuk bilgisine sahip olsa dahi, özgüveni, kendisi hakkındaki bir davada, yargılamanın asıl sujesi olduğundan, kendisini gerektiği şekilde savunamayacaktır. Birey burada, hem kendisine yöneltilmiş bir isnatla bulunmanın ağırlığını taşımakta hem de yargılama sonunda hukuki ve ya cezai yaptırımlara muhatap olma tehdidiyle karşı karşıya olup burada psikolojik bir baskı altındadır. Zorlu ceza davalarında defalarca müdafilik yapmış bir kimse bile, kendisinin sanık olduğu bir davada psikolojik baskı altında olduğundan kendisini bir avukatla savunması gerekir.Her ne kadar CMK’nın 160/2. maddesine göre, Cumhuriyet savcısı, sanığın aleyhine olan hususların yanında lehine olan hususları...

Continue reading

MUVAZAA-MAL KAÇIRMA

MİRAS HUKUKU-MİRAS PAYLAŞIMI-MAL KAÇIRMA-MURİS MUVAZAASI MİRAS PAYLARI Değeri para ile ölçülebilen hak ve borçların tamamına malvarlığı denilmektedir. Hak ve borçlar sürekli değişkinlik gösterir ve kişinin ölümüyle bu değişkenlik sona erer. Değişkenlik özelliğini yitirmiş malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukuku, terekenin ne olacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasın açılabilmesi miras bırakanın ölümüne bağlıdır.dolayısıyla kişi hayattayken mirasçıların miras hukuku kapsamında kullanabileceği bir hakkı yoktur. Mirasçı olacak kişilerde miras bırakanın ölüm anına göre belirlenir. Medeni kanunda mirasçı olacak kişiler zümre sistemine göre belirlenir.yani miras bırakanın kan hısımları miras bırakana yakınlıkları esas alınarak zümreler halinde gruplanır. Birinci zümre, mirasbırakanın altsoy zümresidir.yani miras bırakanın çocukları,torunları ve devamı. İkinci zümre, miras...

Continue reading

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ VE SİLİNMESİ

BİLİŞİM HUKUKU-CEZA HUKUKU- KİŞİLER HUKUKU SOSYAL MEDYA-KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ VE SİLİNMESİ-İFADE ÖZGÜRLÜĞÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ- ÖZET: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak dünya üzerinde kitle iletişim araçlarının kullanımı da giderek yaygınlaşmıştır. Sosya medya olarak tabir edilen bu araçlar dünya üzerindeki yaşanılan değişim üzerinde büyük etki sağlamıştır. Sosyal medya gelişiminin yanında aynı zamanda ifade özgürlüğü bilgi edinme hakkı gibi temel hak ve özgürlükler içerisinde nasıl konumlanacağı tartışılmıştır. Bu çalışmada sosyal medya ile özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü gibi insan haklarının bağlantısı incelenmiş bilgi edinme hakkı kapsamında sosyal medyanın yeri, bu alandaki ihlaller ve insan hakları ile hukukumuz içerisinde ki konumu tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: sosyal medya , insan hakları , bilgi edinme hakkı, özel hayatın...

Continue reading